Заголовок: Інформує податкова
Щодо порядку визначення балансової вартості самостійно виготовлених основних фондів для нарахування амортизації.
Законом України “ Про оподаткування прибутку підприємств” визначено, що у разі понесення платником податку витрат на самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб балансова вартість відповідної групи основних фондів збільшується на суму всіх виробничих витрат, понесених платником податку, що пов’язані з їх виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на виготовлення таких основних фондів, що мають інші джерела фінансування, без урахування сплаченого ПДВ у разі, коли платник податку на прибуток підприємства зареєстрований як платник ПДВ.
Тобто витрати на оплату монтажних і пусконалагоджувальних робіт, понесені платником податку у зв’язку із введенням в експлуатацію створених основних фондів, збільшують балансову вартість цієї групи в податковому обліку. Крім того, відповідно до п.8 Положення бухгалтерського обліку 7 суми, що сплачуються підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт, та витрати на установку, монтаж, налагодження основних засобів збільшують у бухгалтерському обліку первісну вартість відповідних об'єктів основних фондів.
Отправлено OLG в
© http://artemivsk-rada.gov.ua